CARINJENJE VAŠIH POŠILJAKA

Posedujemo ekspertizu u poznavanju carinskih propisa, a dugogodišnja saradnja sa Upravom Carina nam omogućava brzo i efikasno podnošenje carinskih deklaracija. Ukoliko Vaše poslovanje pripada nekoj od sledećih industrija, robu sličnu onoj koju uvozite, već smo imali priliku da carinimo. Carinski postupci u inostranstvu - u zavisnosti od pariteta na kojem naručujete ili prodajete robu, u mogućnosti smo da Vam organizujemo carinske formalnosti poput uvoznog/izvoznog carinjenja, overu EX1, EUR1 dokumenta kao i T1 dokumenta za pošiljke velikih vrednosti.U okviru carinskog odeljenja organizujemo i nudimo usluge za sve carinske postupke:

 • ➠ Izrada granične dokumentacije
  ➠ Posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitosanitarni, radiološki)
  ➠ Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište

 • ➠ Redovan uvoz/izvoz
  ➠ Privremeni uvoz/izvoz
  ➠ Izrada tranzitnih dokumenata
  ➠ Carinjenje na vozilu
  ➠ Reeksport

 • ➠ CI Terminal Beograd
  ➠ CI Luka Beograd
  ➠ CI Aerodrom Beograd
  ➠ CI Dobanovci
  ➠ CI Ranžirna Stanica Novi Sad
  ➠ CI Luka Novi Sad
  ➠ CI Javna Skladišta Subotica
  ➠ CI Sremska Mitrovica

Industrije:

 • ➠ Auto-moto
 • ➠ Hemijska i farmacija
 • ➠ Metalurgija
 • ➠ Mašine alati i industrijska oprema
 • ➠ Električni i elektronski aparati
 • ➠ Foto-optička merna oprema i instrumenti
 • ➠ Tekstil i odeća
 • ➠ Guma i plastika
 • ➠ Drvna
 • ➠ Gradjevinska
 • ➠ Grafička
 • ➠ Prehrambena