Kompletna usluga za uvoznike i izvoznike

Preduzetnici u malim i srednjim preduzećima često ne poseduju sve informacije i znanja koja su im potrebna da bi odgovorili na neka sasvim jednostavna pitanja koja im se nameću pri uvozu ili izvozu. Šta je sve potrebno od dokumenata i dozvola? U kom roku se može okončati postupak carinjenja? Kada će moći da raspolažu robom?

Carinski stručnjaci ENPEKSa obavili su više hiljada uspešnih carinskih postupaka za sve vrste robe. Dugogodišnja saradnja sa Upravom carina i duboko iskustvo zaposlenih omogućavaju da se zakonski postupak sprovede u najkraćem roku.

(Pošaljite Vaš upit!)

Copyright © 2020 ENPEKS, Sva prava zadržana.