PRAKSA U ENPEKS-u

Stvarajući partnerske veze sa svojim klijentima, razvijajući poslovanje i usluge želimo da pružimo mogućnost mladima da upotpune svoja znanja koja su stekli na fakultetu. Takođe, svesni smo činjenice, da bi se mladi zaposlili potrebno im je iskustvo, a iskustvo mogu da steknu kroz praksu i u tom smislu je ENPEKS otvorio vrata za „prvi korak u svet logistike“.

Program prakse u ENPEKS-u je kreiran kako bi studentima Saobraćajnog fakulteta i / ili srodnih fakulteta pružio priliku da s jedne strane primene ono što su tokom studija naučili, a sa druge strane da savladaju potrebna nova znanja, veštine i steknu sposobnosti koje će im biti dragocena osnova za dalji razvoj.

Naš program prakse „Prvi korak u svetu logisitke“ ima za cilj da podstakne mlade, entuzijastične, dinamične ljude koji su spremni da se uhvate u koštac sa izazovima u logističkom poslovanju.

U ENPEKS-u imamo dva modela prakse:

- Juniorski model - od 1 do 3 meseca i realizuje se u okviru odeljenja prodaje logisitičkih usluga
- Seniorski model - od 3 do 6 meseci za koji se mogu prijaviti praktikanti koji su uspešno završili juniorski model prakse

Odabranim kandidatima nudimo mogućnost da steknu prva relevantna znanja i praktična iskustva iz oblasti logistike.

Prijava za praksu se vrši tako što ćete na praksa@enpeks.rs poslati:

1. Svoju biografiju
2. Propratno pismo u kome ćete napisati zašto ste odabrali ENPEKS kao kompaniju u kojoj želite da realizujete praksu i kako vidite sebe u našem okruženju

Selekcija kandidata se radi na osnovu pristiglih prijava u kompaniju ENPEKS d.o.o., a konačan izbor kandidata rade mentor i predstavnik HR-a.Stalno otvorene pozicije:

Neophodne kompetencije:

➠ Minimum srednja stručna sprema (poželjno Saobraćajni fakultet, fakultet Organizacionih nauka, Ekonomski fakultet)
➠ Neophodno minimum godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima
➠ Neophodno iskustvo u masovnoj komunikaciji (npr. telefonska komunikacija)
➠ Izuzetno razvijene komunikacione veštine
➠ Razvijene organizacione veštine
➠ Entuzijazam i visoka motivacija za obavljanje poslova u oblasti prodaje
➠ Samoinicijativnost i energičnost u radu
➠ Istrajnost pri obavljanju posla
➠ Razvijena sposobnost rešavanja problema
➠ Timski duh

Opis posla:

➠ Prikupljanje informacija o potencijalnim kupcima
➠ Redovno praćenje i analiza uspešnosti prodaje i predlaganje mera za unapređenje iste
➠ Redovno ispitivanje potreba kupaca, preduzimanje mera za adekvatno odgovaranje na iste
➠ Podsticanje produktivnosti postojećih kupaca
➠ Proširenje postojeće baze kupaca
➠ Ostvarivanje minimum 35 uspešnih poziva sa kupcima na dnevnom nivou
➠ Bliska saradnja sa kolegama iz drugih odeljenja u cilju unapređenja usluga prodaje
➠ Praćenje ispunjavanja finansijskih obaveza kupaca
➠ Praćenje konkurencije
➠ Svakodnevno izveštavanje rukovodstva o postignutim rezultatima

Nudimo Vam:

➠ Mogućnost stalnog zaposlenja
➠ Mogućnost da se profesionalno usavršavate i napredujete u oblasti prodaje i logistike
➠ Mogućnost da radite u profesionalnom radnom okruženju koje se stalno razvija
Ukoliko želite da postanete deo našeg tima svoju biografiju nam možete poslati na mail posao@enpeks.rs

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži krug selekcije. Sve pristigle biografije će biti razmatrane u punoj poverljivosti.

Neophodne kompetencije:

➠ Minimum srednja stručna sprema (poželjno: Saobraćajni fakultet, fakultet Organizacionih nauka, Ekonomski fakultet)
➠ Minimum godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
➠ Razvijene komunikacione veštine
➠ Razvijene organizacione veštine
➠ Samostalnost u radu i donošenju odluka, sposobnost rešavanja problema
➠ Istrajnost i upornost
➠ Timski rad i saradnja

Opis posla:

➠ Praćenje transportnih procesa u medjunarodnom i domaćem transportu
➠ Utvrdjivanje svih parametara neophodnih za neometanu organizaciju transporta robe kao i propratne dokumentacije
➠ Saradnja i komunikacija sa odeljenjem prodaje kao i ostalim odeljenjima, zatim podugovaračima i vozačima
➠ Operativno-administrativni poslovi u vezi sa potrebnom dokumentacijom
➠ Provera unetih podataka i zatvaranje upita u programu
➠ Popunjavanje transportnih pozicija za koje ste odgovorni
➠ Sastavljanje i slanje transportnih naloga
➠ Implemantaciju procedura i politike u skladu sa zahtevima
➠ Briga o klijentima i promovisanje usluga

Nudimo Vam:

➠ Mogućnost stalnog zaposlenja
➠ Mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja u oblasti prodaje i logistike
➠ Mogućnost rada u profesionlanom radnom okruženju koje stalno razvija i neguje kulturu kontinuiranog unapredjenja
Ukoliko želite da postanete deo našeg tima svoju biografiju nam možete poslati na mail posao@enpeks.rs

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži krug selekcije. Sve pristigle biografije će biti razmatrane u punoj poverljivosti.